Home

Jaarlijks wordt in Nederland circa twaalf miljoen kuub zand gesuppleerd om de kustlijn in stand te houden. Een efficiënte methode, maar het kost de Nederlandse samenleving jaarlijks ettelijke miljoenen en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Tijd dus om eens te kijken naar alternatieven. Op eigen initiatief presenteerde Koninklijke BAM Groep onder de naam Ecobeach een innovatief systeem dat leidt tot een natuurlijke aanzanding op het strand. Rijkswaterstaat ziet mogelijkheden in dit systeem als aanvulling op zandsuppleties en daarom zijn BAM als initiator van Ecobeach en Rijkswaterstaat als kustlijnbeheerder samen overgegaan tot een gezamenlijke proef bij Egmond.

Ecobeach is een innovatief systeem dat met behulp van natuurlijke aanzanding een breder en droger strand creëert. In de proefvakken worden in de lengterichting om de 100 meter circa 10 verticale drainagebuizen aangebracht die in de zeerichting ongeveer 10 meter uit elkaar staan. Deze buizen komen tot circa 25 centimeter onder het oppervlak. De proef is gestart in oktober 2006 en heeft vier jaar geduurd. In totaal zijn er meer dan 600 drainagebuizen geplaatst. Eind februari 2011 waren de drainagebuizen weer verwijderd. In de vier jaar van de proef is het strand van het zuidelijk testgebied met 150.000 kubieke meter zand gegroeid. In januari 2011 was in beide testvakken de hoeveelheid zand op het strand op het hoogste niveau ooit gemeten. (In 1965 zijn de jaarlijkse kustmetingen gestart).