Een grafisch beeld

 

De oorspronkelijke situatie:

Het strand is betrekkelijk smal en wordt door de golfslag ernstig afgekalfd. Het strand herstelt zich slecht of niet van deze afslag.

Het plaatsen van de drainagebuizen:

Op het strand worden drainagebuizen geplaatst. Om de 100 meter worden rijtjes buizen geplaatst. De buizen in een rij staan ongeveer 10 meter uit elkaar. De lengte van de buizen varieert tussen 2 en 3 meter, afhankelijk van de grondwaterstand.

De aanzanding:

Verwacht wordt dat er een toegenomen aanzanding ontstaat waardoor het strand zich beter herstelt en zelfs aangroei gaat vertonen.

Eventueel kan het systeem herhaald worden waardoor het strand verder wordt uitgebouwd.