Het systeem

Ecobeach is een eenvoudig op het strand te installeren systeem. Zowel in de kustlangse als kustdwarse richting worden op een regelmatige afstand verticaal drainerende buizen geplaatst. Deze buizen hebben een doorsnede van circa 10 centimeter en zijn 2 of 3 meter lang, afhankelijk van de grondwaterstand. Bovenop zit een ontluchtingsdop die eventueel na ernstige afslag zichtbaar is boven het zand.

In de proefvakken worden in de lengterichting om de 100 meter een aantal drainagebuizen aangebracht die in de zeerichting ongeveer 10 meter uit elkaar staan. Dit betekent dat elke honderd meter een rij van 4 tot 14 buizen komt te staan (afahankelijk van de strandbreedte). Het drainagesysteem wordt geplaatst vanaf de laagwaterlijn tot aan de duinvoet. De drainagebuizen komen al direct bij installatie ongeveer 25 centimeter onder het zand te staan.

Het concept Ecobeach oogt simpel maar het volledig doorgronden van de werking is nog niet zo eenvoudig. Proefprojecten in Denemarken, Ghana, Maleisië en Australië tonen echter een significant toegenomen natuurlijke aanwas van het strand. Het door de zee aangevoerde zand wordt namelijk op het strand vastgehouden Een storm kan natuurlijk nog steeds zand weg slaan, maar de kust herstelt zich relatief snel. Bijkomend voordeel is dat het strand hoger komt te liggen.