In het kort

Ecobeach is een innovatief systeem dat met behulp van natuurlijke aanzanding een breder en droger strand creëert. BAM als initiator van Ecobeach en Rijkswaterstaat als kustlijnbeheerder zijn samen overgegaan tot een pilotproject. Het strand bij Egmond is hiervoor de komende jaren de proeflocatie.

In de proefvakken worden in de lengterichting om de 100 meter een aantal drainagebuizen aangebracht die in de zeerichting ongeveer 10 meter uit elkaar staan. Dit komt er op neer dat de strandgebruiker elke honderd meter een rij van 7 tot 14 buizen tegenkomt (afhankelijk van de strandbreedte). De buizen zijn normaal niet zichtbaar omdat ze onder het strandoppervlak worden geplaatst. Alleen na een storm kunnen er buizen tijdelijk zichtbaar zijn.

De proef is gestart in oktober 2006 en duurde vier jaar. Eind februari 2011 waren de drainagebuizen weer verwijderd. Tijdens de testperiode zijn de drainagebuizen bedekt door een groeiende laag zand. Dat is niet alleen goed voor de recreatie, maar ook voor het kustbeheer.

Ecobeach zorgt voor een toename van het natuurlijke transport van zand van de vooroever naar het strand en de duinen. Dit transport vindt plaats onder invloed van golven, wind, getij en grondwaterstroming.

In Nederland worden zowel strandsuppleties als vooroeversuplleties toegepast. Bij een strandsuppletie wordt het zand via een buis, de zinker, door een baggerschip op het strand gepompt.  Op het strand wodt het zand verspreid via persleidingingen en bulldozers. Tijdens het opspuiten wordt het strand afgesloten voor het publiek om de veiligheid te kunnen garanderen. Het zand op het strand spuiten is relatief duur en geeft een relatief hoge CO2 uitstoot.

Bij een vooroeversuppletie wordt het suppletiezand niet op het strand, maar onderwater aangebracht, vaak bij de buitenste brekerbank, Het strand blijft gewoon open voor het publiek, en persleidingen zijn niet nodig Vooroeversuppleties zijn aanzienlijker goedkoper per kubieke meter zand dan strandsuppleties. Ook de CO2uitstoot is aanzienlijk lager omdat het zand niet meer naar het strand verpompt hoef te worden.

Ecobeach kan goed gecombineerd worden met vooroeversuppleties (onderwatersuppleties). Hierbij brengen baggerschepen zand van buiten de -20 m contour naar het kustfundament. Het Ecobeachsysteem zorgt er vervolgens voor dat zand op natuurlijke wijze vanaf de vooroever op het strand komt, en daar tot een breder en droger strand leidt.