Actueel en archief

22 september 2015

Tijdens de 3 dagen durende Coastal Management conferentie tussen 7-9 september 2015 werden de resultaten van het Ecobeach pilotproject gepresenteerd. 

12 april 2015

Groot strandhoogteverschil bij strandtent Zilverzand tussen juni 2009 (met Ecobeach) en april 2015 (zonder Ecobeach). Download hier.

25 maart 2015

Op 1 april 2015 zijn er nieuwe strandsuppleties gepland voor Bergen en Egmond aan Zee.

6 oktober 2014

Op vrijdag 3 oktober heeft Bas Reedijk van BAM een presentatie gegeven aan de projectgroep die bezig is met de strandsuppletie bij de Brouwersdam.

20 juni 2014

Tijdens de ICCE 2014 in Seoel zijn de resultaten van het pilotproject gepresenteerd. Op de foto hiernaast is te zien dat de posterpresentatie goed bezocht werd door geïnteresseerden die de poster aandachtig bekeken.

25 februari 2014

Download hier de Engelse versie van de brochure.

1 oktober 2013

Recentelijk is de brochure over het eindresultaat van de Ecobeach pilot uitgegeven. Deze uitgave van september 2013 is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en BAM. De brochure kan hier gedownload worden.

27 april 2011

Op 26 april 2011 was er een afsluitende workshop over het wetenschappelijke traject en de morfologische studie van de Nederlandse Ecobeach pilot gehouden. Bij deze workshop waren de volgende organisaties aanwezig: TU Delft, VU Amsterdam, Universiteit Twente, Rijkswaterstaat, Ecoast, Svasek, Deltares en BAM.

1 maart 2011

In februari 2011 is de verwijdering van het Ecobeach drainagesysteem voltooid.

1 februari 2011

In januari 2011 zijn de hoogste waarden van het strandvolume in de desbetreffende vakken ooit gemeten.

8 december 2009

Op 7 december 2009 is de tweede workshop over de resultaten van het wetenschappelijk traject gehouden. De aanwezige partijen zijn De Ruiter Boringen en Bemalingen, RWS Waterdienst, VU Amsterdam, TU Delft, Deltares en BAM. Bij deze workshop werd het eerste deel van het wetenschappelijk onderzoek geanalyseerd 

23 september 2008

Op 10 september is op initiatief van BAM, Rijkswaterstaat en Deltares een multidisciplinaire workshop gehouden in Zoetermeer met als doel de werking van het systeem Ecobeach te onderzoeken.

22 mei 2008

BAM en Rijkswaterstaat hebben aan Deltares gevraagd om tijdens de drie jaar durende proef in Egmond het Ecobeach-systeem te monitoren. De eerste jaarrapportage van de metingen bekendgemaakt en hiervan is een management samenvatting gemaakt.

21 juni 2007

In de afgelopen periode zijn de proefvakken, waar het Ecobeach systeem is geplaatst, voorzien van nieuwe informatieborden. Doel daarvan is strandgebruikers ter plekke nog beter te kunnen informeren over deze innovatieve proef die Rijkswaterstaat en BAM gezamenlijk uitvoeren bij Egmond aan Zee.

23 mei 2007

Vrijdagmiddag 4 mei of uiterlijk maandag 7 mei, zal in het programma HagensopdeMiddag van de AVRO een reportage gewijd worden aan kustbeheer. Naast zandsuppletie zal er ook aandacht zijn voor Ecobeach.

23 mei 2007

Ecobeach zal tijdelijk uit beeld zijn door onderhoud aan de meetcontainer in Egmond. De meetcontainer van de Ecobeach ARGUSMast Egmond is nodig aan vervanging toe. De werkzaamheden hiervoor staan gepland voor 11 juni tot en met 15 juni. Gedurende deze periode zullen er dan geen beelden van de webcam beschikbaar zijn.

25 april 2007

Op 5 april vond in Noord Holland weer de jaarlijkse kustschouw plaats, georganiseerd door Rijkswaterstaat. Een grote delegatie ambtenaren van verschillende overheidsinstelingen nam hieraan deel. De schouw voerde langs de kust van Castricum naar Callantsoog. Daarbij werd naast de visuele inspectie aandacht besteed aan de verschillende belanghebbenden van de kust en de rol van Rijkswaterstaat daarin.

22 maart 2007

In het kader van het symposium Kijken naar de Kust is op de TU Twente een workshop gehouden met het onderwerp Ecobeach. Tijdens het symposium stond de vraag centraal hoe de kustveiligheid zich op de lange termijn zal ontwikkelen. De interactie tussen mens en natuur is hierop van grote invloed: hoe gaan we om met klimaatveranderingen, zeespiegelstijgingen en bodemdalingen?

17 januari 2007

De extra controles rond de Ecobeach proef toonden slechts enkele paaltjes die boven het zand stonden na de hevige stormen van de vorige week. Door het slechte weer en de hogere waterstand konden helaas niet alle paaltjes dieper worden gespoten. Deze paaltjes stonden echter niet in het parcours, dus is in overleg met de Gemeente Bergen besloten deze drainagebuizen te markeren. Duizenden sporters hebben de proefvakken het afgelopen weekeinde probleemloos gepasseerd. Het projectteam vraagt zich wel af of de lopers misschien al merken of het zand een hogere hardheid heeft?

Pagina's