Actueel en archief

21 december 2006

Zoals in de voorgaande jaren, zullen er ook dit jaar in januari diverse evenementen plaatsvinden op het strand van Egmond. Hierover is overleg tussen BAM, Rijkswaterstaat, Gemeente Bergen en het Hoogheemraadschap. Om dit veilig te laten verlopen zullen er preventieve inspecties plaatsvinden. Voorafgaand aan de diverse activiteiten zullen er daarom extra site-surveys uitgevoerd worden.

20 december 2006

Vanaf de start op 13 november zijn medewerkers van BAM (De Ruiter Boringen en Bemalingen) druk bezig geweest met de installatie van het Ecobeach-systeem. Vóór het aanbrengen van de drainagebuizen zijn verschillende technieken getest. Daaruit bleek voor de volledige installatie van het systeem bij Egmond aan Zee, het spuiten met water het meest geschikt. Als het strand aangroeit zoals wordt verwacht, zullen in een later stadium van de proef nog aanvullende drainagebuizen worden geplaatst.

14 november 2006

Met de officiële starthandeling door Bert Keijts, Directeur-generaal Rijkswaterstaat, en Nico de Vries, lid raad van bestuur Koninklijke BAM Groep, op het strand bij Egmond aan Zee, is de installatie van Ecobeach nu dan echt van start gegaan.

8 november 2006

In verband met de start van Ecobeach aanstaande maandag zal er al vanaf donderdag 9 november materieel op het strand zijn. Het gaat om slechts enkele voertuigen waaronder in ieder geval de 'WESP', een specialistisch meetvoertuig van Rijkswaterstaat, en een sonderingsmachine van BAM. Vrijdag zullen enkele voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden, zij het in beperkte mate.

1 november 2006

Op maandag 13 november zal de daadwerkelijke installatie van de drainagebuizen voor Ecobeach van start gaan. De buizen worden in de grond geboord of gespoten, waarbij weinig of geen trillingen of andere overlast te verwachten is. Wel zal de komende periode materieel en voertuigen op het strand te vinden zijn. Tijdens de werkzaamheden kan overigens gewoon gebruik gemaakt worden van het strand.

16 oktober 2006

Op maandag 16 oktober hebben BAM Civiel en Rijkswaterstaat het contract ondertekend voor het pilotproject Ecobeach. Dit betekent dat nu echt met de uitvoering begonnen kan worden. De datum voor de start van het project wordt een dezer dagen bekend.

9 oktober 2006

Onder grote publieke belangstelling is op maandag 9 oktober het innovatieplan Ecobeach gepresenteerd aan Egmond. De projectleiders van BAM en Rijkswaterstaat deden de plannen uit de doeken en ook de wethouder was aanwezig. Er was ook gelegenheid om vragen te stellen, waarvan gretig gebruik werd gemaakt. 

Pagina's