Ecobeach op kustsymposium

22 maart 2007 11:57 - BAM Infra bv

In het kader van het symposium Kijken naar de Kust is op de TU Twente een workshop gehouden met het onderwerp Ecobeach. Tijdens het symposium stond de vraag centraal hoe de kustveiligheid zich op de lange termijn zal ontwikkelen. De interactie tussen mens en natuur is hierop van grote invloed: hoe gaan we om met klimaatveranderingen, zeespiegelstijgingen en bodemdalingen?

Het doel van het symposium was inzicht te geven in de mogelijkheden die er zijn om Nederland in de toekomst leefbaar en veilig te houden. Alle mogelijke maatregelen die direct én indirect gericht zijn op kansen en gevolgen kunnen daarbij aan bod komen: van bijzondere kustverdedigingswerken tot overstromingsbestendige bouwvormen. Vele studenten waren geïnteresseerd in het onderwerp Ecobeach als innovatief kustverdedigingswerk. Deelnemers en organisatoren kijken terug op een succesvol evenement.