Eerste jaar monitoring Ecobeach

22 mei 2008 12:37 - BAM Infra bv

BAM en Rijkswaterstaat hebben aan Deltares gevraagd om tijdens de drie jaar durende proef in Egmond het Ecobeach-systeem te monitoren. De eerste jaarrapportage van de metingen bekendgemaakt en hiervan is een management samenvatting gemaakt.

Een jaar na de installatie van Ecobeach heeft Deltares de eerste jaarrapportage van de metingen in Egmond bekendgemaakt. De analyse is gebaseerd op JARKUS-metingen en bevat voor de hoogtemeting data tot circa april 2007 en voor de dieptemeting data tot circa juni 2007. De rapportage bevat tevens een statische analyse van veertig jaar metingen (vanaf 1964) van de gehele kust, waarin het natuurlijke gedrag van de kust, het strandvolume en het duinsysteem is vastgelegd. Hiermee kan worden vastgesteld of er een significante trendbreuk is waar te nemen als gevolg van de installatie van het Ecobeach-systeem.

Van deze rapportage is een management samenvatting gemaakt.