Installatie Ecobeach succesvol afgerond

20 december 2006 12:01 - BAM Infra bv

Vanaf de start op 13 november zijn medewerkers van BAM (De Ruiter Boringen en Bemalingen) druk bezig geweest met de installatie van het Ecobeach-systeem. Vóór het aanbrengen van de drainagebuizen zijn verschillende technieken getest. Daaruit bleek voor de volledige installatie van het systeem bij Egmond aan Zee, het spuiten met water het meest geschikt. Als het strand aangroeit zoals wordt verwacht, zullen in een later stadium van de proef nog aanvullende drainagebuizen worden geplaatst.

Inmiddels zijn beide proefvakken voorzien van in totaal 486 buizen en is de monitoring door BAM en Rijkswaterstaat gestart. Wekelijks worden de proefvakken geïnspecteerd om de strandhoogte ter plaatse van de drainagebuizen te monitoren. Als daaruit blijkt dat palen zichtbaar zijn, worden ze gemarkeerd met rood/wit lint. Mocht het herstel van de strandhoogte langer dan enkele dagen op zich laten wachten, dan wordt actie ondernomen om de palen dieper aan te brengen.