Ecobeach

Ecobeach is een relatief eenvoudig, innovatief stranddrainagesysteem, dat bedoeld is om het zandvolume van (erosiegevoelige) stranden te stabiliseren of mogelijk toe te laten nemen. Een stabilisatie of geleidelijke aanzanding heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het ecosysteem van het strand. Tevens kan Ecobeach in combinatie met een vooroeversuppletie de hoge kosten van een strandsuppletie voorkomen. Na installatie zal de CO2 uitstoot in de operationele fase nagenoeg nul zijn. Ook zijn de drainagebuizen duurzaam, omdat ze eventueel recyclebaar zijn.

Het systeem zorgt ervoor dat zand van de vooroever zich verplaatst naar het hoge deel van het strand en dat het materiaal vervolgens ook op het strand wordt vastgehouden. Door Ecobeach toe te passen in combinatie met een strandsuppletie kan de levensduur van deze suppletie worden vergroot terwijl het systeem in combinatie met een relatief goedkope vooroeversuppletie ervoor kan zorgen dat het strand kan aangroeien.

Het zand dat dankzij Ecobeach op het strand terecht komt, kan vervolgens door de wind verder getransporteerd worden naar de duinvoet. Daarmee wordt, naast een toename van het recreatie oppervlak,  aangroei van de duinen en versterking van de kust gerealiseerd.

dune
diagram

Vóór Ecobeach

Het strand is betrekkelijk smal, kalft door golfslag af tijdens een storm en herstelt zich daarna langzaam. 

schematic view beach with ecobeach

Installatie van Ecobeach

Op het strand wordt het drainagesysteem Ecobeach geïnstalleerd. De geometrie van het systeem is hier toegelicht.

Schematic view accretrion of the beach after ecobeach installation

Aanzanding na installatie

Er vindt een toename plaats van de aanzanding waardoor er een grotere buffer van zand wordt opgebouwd ter plaatse van de duinvoet en het strand zich sneller herstelt na een storm. Een waargenomen vergroving van de korrels maakt het strand tevens stabieler. Door een verbreding van het hoge deel van het strand komt er tevens meer ruimte voor recreatie beschikbaar.

Wanneer het strand zich heeft uitgebouwd kan het systeem uitgebreid worden om verdere uitbouw mogelijk te maken.