Kenmerken

Ecobeach is een eenvoudig op het strand te installeren systeem. Zowel in de kustlangse als kustdwarse richting worden op een regelmatige afstand verticale drainagebuizen geplaatst. Deze buizen hebben een doorsnede van circa 6 centimeter en zijn ongeveer 2 meter lang.

Op het strand wordt in lengterichting van de kust om de 100 meter een rijtje drainagebuizen aangebracht. Binnen een rij, welke dwars op de richting van de kust staat, worden de buizen met een tussenafstand van 10 meter geplaatst. Het drainagesysteem wordt geplaatst tussen de hoogwaterlijn en de laagwaterlijn. Dit betekent dat elke honderd meter een rij variërend van circa 6 tot 14 buizen komt te staan.

De buizen worden geïnstalleerd met de bovenkant op circa 25 cm onder het strandoppervlak. Dit betekent dat  recreanten geen hinder ondervinden van Ecobeach. Aan de bovenzijde van de filters bevindt zich een felgekleurde dop, bij de pilot in Egmond aan Zee was deze geel. Hiermee zijn de buizen goed zichtbaar wanneer ze door plaatselijke erosie boven het maaiveld uitkomen. De aannemer, die verantwoordelijk is voor het onderhoud, kan dan snel in actie komen om zo'n buisje op een lager niveau te plaatsen. 

Drainagebuis