Oorsprong

Map with location Skagen

Ecobeach is in de jaren negentig in Denemarken ontwikkeld onder de naam "PEM systeem". Sinds de uitvinding van het drainage systeem is het PEM systeem op verschillende stranden verspreid over de wereld getest. In 2006 is het syteem voor het eerst in Nederland geïnstalleerd waarbij de naam Ecobeach wordt gebruikt.

Het PEM systeem (PEM staat voor Pressure Equalizing Module) is begin jaren ’90 bij toeval ontdekt door een aannemer uit Skagen, het meest noordelijke puntje van Denemarken die drainage toepaste tijdens werkzaamheden op het lokale strand. Dhr. Poul Jakobson bemerkte een opvallende groei van het strand tijdens de drooglegging van de projectlocatie. Na uitschakeling van de pompen bleef het strand breed.

Vanwege deze bijzondere waarneming heeft hij pilotprojecten opgezet op stranden verspreid over verschillende werelddelen waarin hij steeds een verband opmerkte tussen de aanwezigheid van het drainagesysteem en strandaangroei. De resultaten waren opmerkelijk, maar een sluitende wetenschappelijke verklaring voor de aangroei was nog niet voor handen.

Aan de Nederlandse kust is, op initiatief van de BAM, in 2006 een nieuwe pilot gestart met de naam Ecobeach. Deze proef heeft tot 2010 geduurd, waarbij de focus, naast het gedrag van het strand en de duinen, ook op de wetenschappelijke verklaring voor de eventuele werking van het systeem lag.