Doel

Het doel van BAM is het toepassen van Ecobeach op andere erosiegevoelige kustgebieden. Bij het ontwerp en de uitvoering zal BAM een adviserende en ondersteunende rol vervullen. Het is tevens de intentie om het wetenschappelijk traject verder uit te breiden om meer kennis van het complex kustsysteem te vergaren. Het monitoren in de toekomstige Ecobeach projecten speelt hierbij een belangrijke rol.