Maarup, Denemarken

Een historisch kerkje in Maarup werd bedreigd door erosie van de kust. Na installatie van het PEM systeem stopte de erosie en nam het gemiddelde niveau van het strand toe. Na verwijdering van het systeem, begin 2006, is weer kusterosie opgetreden ter plaatse van het kerkje. Ondertussen is de kerk helaas "opgegeten" door de zee.

Projectgegevens

Door Skagen Innovation Center
Locatie Noordwestkust van Denemarken
Start test 1999
Duur test 7 jaar
Lengte van de testlocatie Lokaal, nabij de locatie van de kerk

Location