De proef

Het is een taak van Rijkswaterstaat de Nederlandse kustlijn in stand te houden. Dit gebeurt onder andere door te zorgen dat er voldoende zand aanwezig is op het strand en in de vooroever. Door de constante erosie verdwijnt er meer zand dan er bij komt. Daarom brengt Rijkswaterstaat regelmatig weer zand aan, soms op het strand, maar dikwijls ook onder water - de zogenaamde suppleties. Dit is een goede manier om de kustlijn en het kustfundament te handhaven, maar het levert meestal geen breed strand op. Daarom wordt nu bekeken of Ecobeach hierop een aanvulling zou kunnen zijn.

In de proefvakken worden in de lengterichting om de 100 meter een aantal drainagebuizen aangebracht die in de zeerichting ongeveer 10 meter uit elkaar staan. Dit betekent dat elke honderd meter een rij van gemiddeld 10 buizen staan. Het drainagesysteem wordt geplaatst van de duinvoet tot de laagwaterlijn.

De toegankelijkheid voor hulpdiensten en inspectievoertuigen op het strand blijft gewaarborgd. Omdat de buizen direct onder het zand worden geplaatst wordt verwacht dat de buizen niet zichtbaar zullen zijn. Bij ernstige afslag, bijvoorbeeld door een storm, kunnen de paaltjes toch boven het zand uit komen.

De proef startte in oktober 2006 met installatie van de drainagebuizen. In februari 2007 is de installatie voltooid. De hele proef duurde 4 jaar tot februari 2011, waarbij de verwachting was dat de buizen gedurende die periode zullen zijn bedekt door een groeiende laag zand.

Resultaten

In de grafiek hieronder is te zien hoe het strandvolume in het zuidelijk testgebied zich ontwikkeld heeft sinds de start van de jaarlijkse kustmetingen in 1965. De variatie van het strandvolume binnen de aangegeven bandbreedte tussen 1965 en 2006 is onder andere veroorzaakt door invloed van suppleties buiten het testvak, stormen en het cyclische bankengedrag. Opvallend is dat gedurende de proef het strandvolume tot het hoogst gemeten volume steeg sinds de start van de jaarlijkse kustmetingen. Tevens is in dit grafiek te zien hoe snel het strandvolume weer afnam tot het niveau van voor de proef na het verwijderen van het drainagesysteem (begin 2011).