De proeflocatie

Er is gekozen voor twee proefvakken van 3 kilometer. Eén vak bij Egmond aan Zee (paal 36 tot en met 39) en één ten noorden van Castricum aan Zee (paal 40 tot en met 43). Ten zuiden daarvan ligt een referentievak waar het systeem niet wordt aangebracht. Er is bewust gekozen voor Egmond aan Zee omdat het strand intensief wordt gebruikt en een verbreding meerwaarde heeft voor recreatie. Het zuidelijker gelegen vak kent minder activiteit en zorgt daardoor voor een completer beeld.

In de proefvakken worden in de lengterichting om de 100 meter een aantal drainagebuizen aangebracht die  in de zeerichting ongeveer 10 meter uit elkaar staan. Het drainagesysteem wordt geplaatst van de duinvoet tot de laagwaterlijn. De toegankelijkheid voor hulpdiensten en inspectievoertuigen op het strand blijft gewaarborgd.

De Ecobeachproef werd uitgevoerd in goed overleg met de gemeente Bergen, waaronder Egmond aan Zee valt. Vanzelfsprekend werd tijdens de uitvoering de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Om de proef op maatschappelijk en wetenschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren werden alle ontwikkelingen gevolgd via het Argus-monitoringsysteem en de data van de jaarlijkse kustmetingen (JARKUS).